Priser


Vi tilbyr kun lisensbaserte løsninger, og alle våre kunder får de beste betingelser vi kan oppnå hos våre partnere.

Fra 3.250,- kr pr mnd
Ingen engangskostnad
Etableringsprosjekt


Du får et tilbud basert på antall medlemmer og den funksjonalitet dere har behov for.


Etableringsprosjekt
Basert på en gjennomgang med dere tilbyr vi et etableringsprosjekt for eventuell import av data, oppsett og tilpasninger samt opplæring for å hjelpe dere i gang.

Større organisasjoner har ofte ønsker og krav til eventuelle egne tilpasninger, og da gjør vi vanligvis et felles forprosjekt for å kartlegge behovene først.

Vi har gode verktøy for rydding og import av data fra tidligere leverandører eller andre kilder .


Ingen transaksjonsbaserte lisenskostnader fra oss
Det påløper kun vanlige gebyrer fra din bank eller betalingsformidler ved bruk av for eksempel avtalegiro, KID/OCR, EHF, eFaktura, mm.

Din organisasjon er utsteder av fakturaene, og pengene kommer direkte inn på deres konto.

En del leverandører tilbyr transaksjonsbaserte løsninger, men har din organisasjon en del omsetning blir dette fort vesentlig mer kostbart enn en lisensbasert løsning.

Vi hjelper dere gjerne å sammenlikne kostnaden med bruk av vår løsning mot andre transaksjonsbaserte prismodeller

For kort- og Vipps betaling får alle våre kunder den beste pris vi kan fremforhandle for våre kunder, og belastes kunde direkte av betalingsformidler.

Vi er både Worldline partner og Nets Easy partner.

Vi kan formidle avtaler om kort- og VIPPS betalinger fra 1.05% av transaksjonsbeløpet + 1kr. Ta kontakt for mer informasjon om andre priselementer og bistand med valg av betalingsformidler.

Andre priselementer
SMS kostnader: 53 øre/sms, 160 kr/mnd

For kunder som tar i bruk SuperSaaS integrasjon for booking påløper 265 kr/mnd i ekstra lisens for integrasjonen, men får samtidig 20% rabatt på veiledende priser hos SuperSaaS.

For kunder som tar i bruk den grafiske designeren fra BeeFree som tillegg i den integrerte nyhetsbrevmodulen påløper det 535 kr/mnd i ekstra lisens.

Vi tilbyr også andre tilleggstjenester i løsningen. Ta kontakt for mer informasjon og et pristilbud fra oss.

Lisensen til oss inkluderer brukslisens og vedlikehold av løsningen, samt tilgang til Løsningssenteret. Det er også mulig å tegne egne supportavtaler.

Kvartalsbasert plan (3 mnd oppsigelse) eller etter avtale.

Prisene er eksl. mva.


Oppdatert 16.05.2023 og viser priser gjeldende fra 1.1.2023.

Forbehold om feil og eventuelle endringer i gebyrsatser eller priselementer som ligger utenfor vår kontroll

Vi viser deg veldig gjerne Consio medlemsystem
Ta kontakt for mer informasjon eller avtal tid for en demo

chat med oss

Viktige oppgaver løses
enklere for deg!

I alle år har nærhet til våre kunder vært hovedfokus. Vi har sammen utviklet og gjort våre systemer til et enda bedre verktøy i deres hverdag.

Vi videreutvikler nye brukervennlige løsninger for alle våre kunder, organisasjoner og foreninger, store som små.
Consio Admin

Dette er administrasjons-grensesnittet og kjernen i Consio. Løsningen er svært funksjonell og utviklet over mange år i tett samarbeid med medlemsansvarlige i store og små organisasjoner. Løsningen støtter krav til universell utforming og egner seg både for medlemsansvarlige som bruker Consio gjennom hele arbeidsdagen og frivillige og andre med mer sporadisk bruk.

Consio Min Side

En rekke av våre kunder har sin egen MinSide løsning for sine medlemmer integrert med Consio. Og vi lanserer om ikke lenge en egen Consio Min Side løsning, hvor medlemmer vil kunne redigere sin profil, samtykker, se relasjoner og verv, fakturastatus og om ønskelig betale utestående fra denne siden.

Intergrasjon / API

Consio er lagt til rette for integrasjon med en rekke omkringliggende systemer. Dette gjelder både vanlige kontorstøtteverktøy som Microsoft Office produktene, regnskapssystemer .nettsider og publiseringsløsninger, myndighetsportaler som Altinn og Produktregisteret, med mer. Vi benytter i økende grad API'er integrert med rolle og tilgangsstyringen i Consio.

Kurs / konferanse

Modulen støtter de aller fleste oppgaver forbundet med gjennomføring av små arrangement til større konferanser. Et kraftig verktøy som også benyttes av kunder som har store konferanser som sin primære virksomhet.

Rapporter

En viktig del av Consio er muligheten til å ta ut rapporter, og enkel eksport til kjente filformat for videre bruk og analyse. Consio har også et kraftig og fleksibelt verktøy for å kunne lage egendefinerte rapporter.

Personvern

Consio utviles og forbedres kontinuerlig for å sikre at vi følger både beste praksiser og lover og regler innen personvern og sikkerhet. Vi søker så langt det lar seg gjøre å møte kravene i ISO-9001, ISO-14001 og ISO-27001, og jobber målrettet mot fullt samsvar med disse standardene på lengre sikt.

Reskontro / Faktura

Consio har en meget kraftig reskontro løsning som inneholder det som trengs av funksjonalitet for å kunne administrere og følge opp fakturering av kontingenter, tjenester og artikler. Med mulighet for enkel eksport til regnskapssystemer.

Betalingsløsninger

Det skal være enkelt å betale for medlemmene og det skal være raskt og få tilgang på innbetalinger og status på hvem som har betalt. Consio støtter de fleste betalingsløsninger i markedet.

Fagforeninger

Consio støtter administrasjon av tariffavtaler, -områder, særavtaler, stillingskoder, lønnstrinn mm. Trekklister kan skrives ut, og de kan lastes opp i Consio for behandling. Arbeidsgivere kan få tilgang og mulighet til innrapportering av trukket kontingent, endringer i arbeidsforhold, mm.