Dette er Consio

Consio, tidligere kjent som FOCUS medlemssystem, er skapt av Team Data System AS og bygger på vår erfaring med utvikling og drift av medlemssystemer siden 1995
Vi skreddersyr løsning til din organisasjon
25 års erfaring

Consio tilbys som en tjeneste fra Team Data System AS (org. nr. 975 950 476 MVA) og brukes av organisasjoner med alt fra 500 til 300.000 medlemmer.

Consio er et medlemssystem utviklet og driftet gjennom snart 25 år av mennesker med lang erfaring fra utvikling og drift av både regnskapssystemer, medlemssystemer og andre fagsystem.

Utviklingen har skjedd i tett samarbeid med våre kunder, og i samarbeid med Blindeforbundet har vi tilrettelagt løsningen for universell utforming. Vi er derfor stolte av å kunne tilby en løsning med reell og gjennomgående universell utforming som går ut over de minimumskrav som er nedfelt i gjeldende standarder.

Et godt team

Consio er et svært funksjonsrikt og velfungerende medlemssystem som ivaretar både medlemstjeneste-, administrative- og regnskapsrelaterte behov på en god måte. Og vi jobber etter et ledelses- og kvalitetssystem hvor vi strekker oss etter prinsippene i anerkjente kvalitetsstandarder som ISO-9001, 14001 og 27001. Vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene og gi våre kunder den langsiktige leveransesikkerhet og trygghet som en trenger fra en leverandør av så viktige fagsystem som et medlemssystem er.

TeamData har alltid vært et relativt lite programvareselskap som lager brukervennlige og fremtidsrettede tjenester for medlemsorganisasjoner og småbedrifter. Vi har hovedkontor sentralt i Oslo, men har også medarbeidere i Volda og Fredrikstad.

Vi har fokus på å være mer en partner enn kun en leverandør for våre kunder, dedikert til effektiv og sikker drift av medlemsorganisasjoner hvor nærhet og høy tilgjengelighet for våre kunder har prioritet. Vi tror en mindre, lettbent, smidig organisasjon og fokus på ett produkt gjør oss responsive, og vi kan hurtig gjøre endringer, rette feil eller bistå våre kunder når det kreves. Samtidig har vi korte beslutningsveier som gis oss dynamikk og tilpasningsevne så vi kan utvikle oss i takt med våre kunder og deres behov.

Hva betyr "Consio"?

Consio er et konstruert navn - utledet av flere betydninger
- Ordet viser til «konsis» som betyr klar, solid, konsentrert og korrekt.
- Vi finner også ordet «konsekvent» i Consio, som igjen er et synonym av ordet "gjennomført"
- Disse svært positive betydningene forteller om et løsningsorientert, pålitelig og kompetent produkt
- Det viser også til det å kunne bistå kunden fra a til å – hele veien på en dyktig og konsekvent måte
- Ordene konsekvent og gjennomført avspeiler det å være metodisk, systematisk, grundig og sammenbindende
- I tillegg henspeiler ordet Konsio også til konsept, noe som er viktig i denne sammenheng

Gjennomprøvd

Siden 1995 har vi gjort det enklere for våre kunder å administrere sine medlemmer sine behov og organisasjonens krav.

tidlig ute

Vi var tidlig ute å gjorde vårt produkt skybasert. derfor har vi lang erfaring med dette og trygge løsninger for dine data.

intuitivt

Våre nye løsninger gir idrettslag og mindre organisasjoner og foreninger muligheten til en enda mer effektiv og lønnsom medlemsservice.