Funksjoner og moduler

Vi har lang erfaring og har med stor sannsynlighet tidligere levert en løsning tilsvarende den du behøver!

Her viser vi en oversikt over våre vanligste moduler, og ta gjerne kontakt på vår chat for mer informasjon og eventuelt avtale om demo

Hovedmoduler

Medlemsregister

Consio Innmelding

Consio MinSide

Ordre / fakturamodul

Styrer, verv og råd

Dashboard for visning grafikk og nøkkeltall

Medlemskommunikasjon på epost/SMS

Rapportering og dataeksport

Politiattest og taushetsplikt registrering

Dokumentarkiv og kommunikasjon

Kundekort for utvidet medlemsinformasjon

Kurs, arrangement og aktivitetsmodul

Kommunikasjon

Nyhetsbrevmodul

Nyhetsbrev designer plug-in

+535 kr/mnd

Digitalt magasin / medlemsblad

Medlemsfordeler

Vervemodul med poeng/premiehåndtering

Givertjenste / innsamling

Tilpasninger og integrasjoner

3.dje parts integrasjoner kan tilbys

Tilpasninger, spesialmoduler og egne tjenester kan tilbys

Booking løsning med SuperSaaS.com integrasjon
*I tillegg kommer rabattert pris for plan hos SuperSaaS

+265 kr/mnd*

Datavask og oppslag via DataFactory

På forespørsel

SMS innmelding

På forespørsel

SMS valg og avstemminger

På forespørsel

Fagforeninger

Arbeidsgiverstruktur

Tariffadministrasjon

Arbeidsgiverportal

Trekklister

Elektronisk rapportering til Skatteetaten

Administrasjon og organisasjon

Ubegrenset antall admin. brukere

Ubegrenset antall relasjoner og org.nivåer

Ubegrenset antall medlemmer

Rollebasert tilgangsstyring for brukere

Universell utforming (WCAG 2.0 med AA nivå, mm)

Sikkerhet og personvern

To-faktor autentisering tilgjengelig

Samtykkehåndtering

Behandlingslogg

Personvern håndtert i samsvar med GDPR

Driftsmiljø i samsvar med/tilsvarende ISO-27001

Betalingsløsninger

Fakturering med KID/OCR

Vipps og kortbetaling

eFaktura

Avtalegiro

EHF

Fakturamelding/ purring på epost

Fakturamelding/ purring på SMS

Regnskap

Medlemsreskontro

Fakturering (enkeltvis og repeterende)

Manuell bilagsføring mulig

Utbetalinger med remittering til bank

Tilpasning/etter avtale

Eksport til regnskapssystemer

Support og brukerstøtte (eks.mva)

Tilgang til Løsningssenteret

Brukerstøtte

Støtte på inntil 15 min. per sak er inkludert for hjelp med bruk av løsningen. Utover det faktureres hver påbegynte halvtime til standard timesats.

Rådgivning/konsulentbistand

Tilbys gjennom Løsningssenteret

Nettsider for din organisasjon

Vi anbefaler å velge en anerkjent publiseringsløsning for nettsider uavhengig av medlemssystemet

Mange større medlemssystem tilbyr i dag API-baserte integrasjoner for kobling mot større nettsideløsninger, og/eller tilbyr app'er eller medlemssider.

Større anerkjente publiseringsløsninger tilbyr som regel vesentlig bedre brukervennlighet og muligheter enn løsninger integrert i et medlemssystem.

En står også friere til å skifte leverandør av publiseringsløsningen eller medlemssystemet om dette er uavhengige leverandører og systemer.

Vi samarbeider med både store og små aktører innen design og nettside publisering. Ta kontakt for en prat så gir vi gjerne råd og formidler kontakt.

Og ønsker du en helhetlig løsning fra oss som også inkluderer nettsider, så teamer vi opp med en av våre gode partnere for å gi dere en samlet leveranse.