Skreddersydd medlemssystem
for organisasjoner, idrettslag
og foreninger

Skreddersydd medlemssystem
for større organisasjoner og foreninger

Siden 1995 har Team Data utviklet software for administrasjon og økonomistyring. Med Consio gjør vi medlemsadministrasjon enda enklere.
29 år
Trygg og erfaren partner
1 million
Registrerte i Consio
3 million
E-post per år
28 år
Trygg og erfaren partner
1 million
Registrerte i Consio
1,5 million
E-post per år
750 000
SMS per år
500 million kr
Årlig via Consio
400 000
Fakturaer per år
1.4 million
SMS per år
500 million kr
Årlig via Consio
400 000
Fakturaer per år

Effektiv medlemsservice

Consio medlemsystem er utviklet og tilpasset sammen med våre kunder gjennom mange år for å sikre at organisasjonenes medarbeidere får en effektiv hverdag og god daglig drift. Enten det er heltidsansatte på dagtid eller frivillige på kveldstid.

Produktet er spesielt egnet for mellomstore og større organisasjoner og foreninger. Og vi kan tilpasse løsningen til dine behov og utvikle den videre sammen med deg for å møte de endringene og utfordringene som din organisasjon har.

En løsning for alle typer organisasjoner

Løsningen kan tilpasses dine behov og utvikle seg sammen med endringene og utfordringene som din organisasjon har.

I din jobb er det viktig at du har det beste verktøyet, det som gir deg en enkel håndtering av medlemsmassen og som gir fornøyde medlemmer tilbake. Et verktøy som er enkelt å bruke både som administrator og som medlem.

Med Consio medlemssystem får du

 • Leverandør med lang erfaring

 • Forutsigbar lisenskostnad

 • Innbetalinger til din egen konto

 • Gode priser hos våre partnere

 • Funksjonsrik og fleksibel løsning

 • Automatiserte prosesser

 • Ubegrenset antall brukere

 • Passer alle typer organisasjonsstrukturer

 • Rolle- og vervbasert tilgangsstyring

 • Integrert innmelding og Min side

 • Personlig dashboard og nøkkeltall

Vi viser deg gjerne Consio medlemssystem
Chat med oss, eller legg igjen en beskjed

chat med osssend melding

Noen sentrale moduler og funksjoner

Ta kontakt så viser vi og forteller deg mer

 • Medlemsregister

 • Økonomimodul

 • Nyhetsbrevmodul

 • Kort/VIPPS betaling

 • Saksbehandling

 • Rapporter og dataeksport

 • Styrer, verv og råd

 • Medlemsfordeler

 • Medlemsblad og magasiner

 • Verving og vervepremier

 • Integrasjoner

 • Innmeldingsløsning

 • Min side for medlemmer

 • Konferanse og arrangement

 • eFaktura, avtalegiro og EHF fakturering

 • E-post og SMS

 • Nettbutikk for medlemmer

 • Samtykker og behandlingslogg

 • Innsamling og givertjeneste

 • Arbeidsgiverportal

 • Kundespesifikke tilpasninger

En funksjonsrik løsning

funksjonerPriser

Fagforeninger

Fagforeninger har benyttet Consio i mange år, og vi har et avansert tariffregister med støtte for administrasjon av tariffområder, tariffavtaler, særavtaler, stillingskoder, lønnstrinn, mv.

I Consio kan du skrive ut trekklister/ trekkliste faktura for selvvalgt uttrekk, lese inn eller laste opp, og ikke minst viderebehandle trekklister direkte i systemet.

Arbeidsgivere kan få tilgang til å logge på egen Arbeidsgiverportal for å rapportere inn trukket kontingent, endringer i forhold til arbeidsforhold mv. Innrapporteringen  kan skje enten manuelt pr. person, eller gjennom opplasting av lister fra  virksomhetens lønnssystem.

Aktiviteter og kurs

Kurs, konferanse og arrangment modulen i Consio er fleksibel og støtter de aller fleste arbeidsoppgaver forbundet med å gjennomføre små og store arrangementer.

Modulen kan integreres med publiseringsløsninger for å presentasjon av kurstilbud og påmeldinger.

Ny versjon lansert i 2022 med presentasjon av kurstilbud, påmelding via landingssider og vår nye Min side plattform, som også fungerer som app for både deltakere og arrangører

Viktige oppgaver løses
enklere for deg!

I alle år har nærhet til våre kunder vært hovedfokus. Vi har sammen utviklet og gjort våre systemer til et enda bedre verktøy i deres hverdag.

Vi videreutvikler nye brukervennlige løsninger for alle våre kunder, organisasjoner og foreninger, store som små.
Consio Admin

Dette er administrasjons-grensesnittet og kjernen i Consio. Løsningen er svært funksjonell og utviklet over mange år i tett samarbeid med medlemsansvarlige i store og små organisasjoner. Løsningen støtter krav til universell utforming og egner seg både for medlemsansvarlige som bruker Consio gjennom hele arbeidsdagen og frivillige og andre med mer sporadisk bruk.

Consio Min Side

En rekke av våre kunder har sin egen MinSide løsning for sine medlemmer integrert med Consio. Og vi lanserer om ikke lenge en egen Consio Min Side løsning, hvor medlemmer vil kunne redigere sin profil, samtykker, se relasjoner og verv, fakturastatus og om ønskelig betale utestående fra denne siden.

Intergrasjon / API

Consio er lagt til rette for integrasjon med en rekke omkringliggende systemer. Dette gjelder både vanlige kontorstøtteverktøy som Microsoft Office produktene, regnskapssystemer .nettsider og publiseringsløsninger, myndighetsportaler som Altinn og Produktregisteret, med mer. Vi benytter i økende grad API'er integrert med rolle og tilgangsstyringen i Consio.

Kurs / konferanse

Modulen støtter de aller fleste oppgaver forbundet med gjennomføring av små arrangement til større konferanser. Et kraftig verktøy som også benyttes av kunder som har store konferanser som sin primære virksomhet.

Rapporter

En viktig del av Consio er muligheten til å ta ut rapporter, og enkel eksport til kjente filformat for videre bruk og analyse. Consio har også et kraftig og fleksibelt verktøy for å kunne lage egendefinerte rapporter.

Personvern

Consio utviles og forbedres kontinuerlig for å sikre at vi følger både beste praksiser og lover og regler innen personvern og sikkerhet. Vi søker så langt det lar seg gjøre å møte kravene i ISO-9001, ISO-14001 og ISO-27001, og jobber målrettet mot fullt samsvar med disse standardene på lengre sikt.

Reskontro / Faktura

Consio har en meget kraftig reskontro løsning som inneholder det som trengs av funksjonalitet for å kunne administrere og følge opp fakturering av kontingenter, tjenester og artikler. Med mulighet for enkel eksport til regnskapssystemer.

Betalingsløsninger

Det skal være enkelt å betale for medlemmene og det skal være raskt og få tilgang på innbetalinger og status på hvem som har betalt. Consio støtter de fleste betalingsløsninger i markedet.

Fagforeninger

Consio støtter administrasjon av tariffavtaler, -områder, særavtaler, stillingskoder, lønnstrinn mm. Trekklister kan skrives ut, og de kan lastes opp i Consio for behandling. Arbeidsgivere kan få tilgang og mulighet til innrapportering av trukket kontingent, endringer i arbeidsforhold, mm.

Noen av våre Referanser og samarbeidspartnere