Om Consio

Vi har lang erfaring og har med stor sannsynlighet tidligere levert en løsning tilsvarende den du behøver!

Her viser vi noen skjermbilder fra løsningen vår, og håper du tar kontakt om du ønsker mer informasjon og en demo

Dashboard og KPI'er

Consio er en moderne nettbasert løsning med hovedmeny og sentral søkefunksjon til venstre for den sentrale arbeidsflaten, og historikk og andre hovedmenypunkt til høyre.

På forsiden kan hver bruker enkelt veksle mellom en intranett side eller dashboard med grafikk og nøkkeltall. Hver bruker kan enkelt sette opp og tilpasse sine personlige dashboard basert på de datastrømmer organisasjonen ønsker å gjøre tilgjengelig.

Organisasjonen kan ha så mange administrative brukere og tillitsvalgte en ønsker, så mange enheter og organisasjonsnivåer en ønsker, sende så mange fakturaer og nyhetsbrev en ønsker. Det er kort fortalt ingen begrensninger i vår løsning eller føringer som dere trenger å hensynta. Men du får en fleksibel løsning som støtter gode arbeidsprosesser og videre utvikling av din organisasjon.

Vi tar ingen transaksjonsgebyrer, og dere får tilbud fra oss om en forutsigbar kvartalsvis lisens.

Vi viser deg gjerne Consio medlemssystem
Chat med oss, eller legg igjen en beskjed så tar vi kontakt

chat med osssend melding

Innmelding

Innmelding er første del av medlemsreisen, og Consio har et innebygget innmeldingsskjema og -løype hvor organisasjonen kan tilby ulike typer medlemsskap, samle inn informasjon og samtykker som er nødvendig for innmelding. Og en kan ta betalt ved innmelding om en ønsker det.

Innmeldinger kommer inn i en egen saksbehandlingsmodul i Consio for behandling, eller en kan tilby direkte innmelding.

Bakgrunnsbilde og tilbudte medlemsskap kan enkelt administreres av organisassjonen selv, og vi kan legge til ekstra steg for innsamling av kundespesifikk informasjon om ønskelig.

Funksjonaliteten er også tilgjengelig via API-basert integrasjon om en ønsker dette integrert med egne nettsideløsninger og skjema.

Medlemsinformasjon

Consio har en velkjent arbeidsflate for medlemmer, bedrifter og organisasjonsenheter med tematiske faner som er utviklet sammen med vår kunder i mer enn 25 år.

Dette gir en strukturert og enkel navigering til informasjon for effektivt å finne og vedlikeholde medlemsinformasjon.

Min side

Consio medlemssystem har en funksjonsrik Min side løsning. Den er responsiv og fungerer som nettside på større skjermer og oppfører seg som en app på mobile plattformer.

Denne Min side plattformen er sentral for den videre medlemsreisen og medlemsbevaring, helt til man en dag kanskje melder seg ut. Da skjer også det fra Min side gjennom en god og kontrollert prosess.

Her vil medlemmer kunne vedlikeholde egen informasjon, se sine medlemsfordeler, se sine verv og tilknytninger, se og melde seg på kurs- og arrangement, lese digitale medlemsblader, verve venner og bestille vervepremier, foreta bookinger, se og betale sine fakturaer, med mer.

Min side har også en egen modul for tillitsvalgte som får tilgang til oversikt over sine medlemmer, kan kommunisere med disse, ta ut rapporter, sende inn årsmelding for sine enheter, mv.

Min side kan tilbys med kundetilpasset profilering om ønskelig, og kundespesifikke menyer eller sider kan tilbys om det skulle være noe som ikke skulle være dekket av standard løsningen.

Nettbasert faktura

Consio tilbyr nettbasert faktura eller vanlig pdf-faktura. Lenke til faktura kan sendes via e-post og sms, og medlemmer kan også se og laste ned faktura fra Min side. Dersom organisasjonen ønsker det kan en tilby medlemmer å betale med kort/VIPPS direkte fra den nettbaserte fakturaen.

I tillegg støttes alle relevante elektroniske formater som eFaktura, EHF og avtalegiro.

Vi er både Worldline partnerog Nets partner og kan tilby kort/VIPPS avtaler med transaksjonsgebyr fra kun 1.2%. Det påløper ingen transaksjonsgebyrer fra oss, og alle våre kunder får de beste avtaler vi kan fremforhandle med våre partnere.

Vi viser deg gjerne Consio medlemssystem
Chat med oss, eller legg igjen en beskjed så tar vi kontakt

chat med osssend melding
Nettsider for din organisasjon

Vi anbefaler å velge en anerkjent publiseringsløsning for nettsider uavhengig av medlemssystemet

Mange større medlemssystem tilbyr i dag API-baserte integrasjoner for kobling mot større nettsideløsninger, og/eller tilbyr app'er eller medlemssider.

Større anerkjente publiseringsløsninger tilbyr som regel vesentlig bedre brukervennlighet og muligheter enn løsninger integrert i et medlemssystem.

En står også friere til å skifte leverandør av publiseringsløsningen eller medlemssystemet om dette er uavhengige leverandører og systemer.

Vi samarbeider med både store og små aktører innen design og nettside publisering. Ta kontakt for en prat så gir vi gjerne råd og formidler kontakt.

Og ønsker du en helhetlig løsning fra oss som også inkluderer nettsider, så teamer vi opp med en av våre gode partnere for å gi dere en samlet leveranse.