Consio smittesporing

En enkel løsning for ditt arrangement!
Trygt og effektivt - full kontroll!

Det er gratis!
Og du kan starte med en gang.
Resgistrer meg / logg inn

Trygghet på dine arrangementer

Vi i Team Data ser viktigheten i et godt system for å kunne ha oversikt og kontroll på dine arrangementer.

Derfor har vi utviklet produktet 'Consio Smittesporing'. Dette gir deg muligheten til å øke sikkerheten for ditt publikum.

Consio Smittesporing gir deg  oversikt over hvor mange som er tilstede til en hver tid, samt trygg håndtering av data til hver enkelt. Vi genererer ringelister ved behov, slik at varslinger kan skje effektivt og til alle som trenger informasjon.

Trygghet på tribunen!

Trygt - krypterte data, automatisk sletting av data

Intuitivt - enkelt å bruke

Sjekk inn/ut - du har full kontroll på de som er tilstede.

Arrangement på flere arenaer/kohorter - du kan fylle opp flere soner med fornøyde besøkende
Følg retningslinjer

Registrering er viktig for å kunne være med å sikre samfunnet.  Det vil kunne bidra til at færrest mulig settes i karantene.

Full kontroll

Sjekk inn/ut - du har full kontroll på de som er tilstede. Dataene er trygt lagret hos oss, hvor vi sørger for å ivareta alle opplysninger.

Flere muligheter

Smittesporing gir deg muligheten til å holde arrangement på flere arenaer/kohorter - du kan fylle opp flere soner med fornøyde besøkende

Hvordan komme i gang?

1. Registrer din klubb/organisasjon.

2. Opprett et arrangement, du kan dele arrangement ditt inn i flere avdelinger/kohorter slik at dere kan gi flere muligheten til å delta.

3. Legg inn mobilnummeret til de ansvarlige under arrangementet som da får en sms og en link til deres side og gir dem kontroll og informasjon om hvor mange som er tilstede til en hver tid.

4. Publikum kan scanne QR koden med sin mobil fra visning på den ansvarliges mobil eller en utskrift av QR koden, og legger selv inn sitt mobilnummer, navn og sjekker inn.

Når en er sjekket inn kan en fortsette å legge inn et nytt navn (under samme mobilnummer) og trykke "sjekk inn" på nytt for enkel innsjekk av flere personer i familier eller grupper.

Forebygge smitte

Vi anbefaler både publikum og arrangører til å forholde seg til nasjonale retninglinjer og regler for alle eventer.

Skulle det vise seg at dere får beskjed om å informere om smitte så henvender dere dere til oss. Vi bistår med ringelister. Siden vi registrerer inn og ut vil dere kunne vite hvem som var tilstede samtidig med eventuelle smittede og hvem som ikke var tilstede på det aktuelle tidspunkt. Det vil kunne bidra til at færrest mulig settes i karantene.

Under kan du lese mer om forebygging av smitte på helsenorge.no

Se nasjonale retningslinjer her