Consio Pro

Et komplett medlemssystem for større organisasjoner
Profesjonelle og frivillige
Velprøvd og utviklet gjennom mange år sammen med våre kunder, og vi tilpasser enkelt løsningen om du har spesifikke behov

Effektiv hverdag

Consio medlemsystem er utviklet og tilpasset sammen med våre kunder gjennom mange år for å sikre at organisasjonenes medarbeidere får en effektiv hverdag og god daglig drift. Enten det er heltidsansatte på dagtid eller frivillige på kveldstid.

Produktet er spesielt egnet for mellomstore og større organisasjoner og foreninger. Og vi kan tilpasse løsningen til dine behov og utvikle den videre sammen med deg for å møte de endringene og utfordringene som din organisasjon har.

I din jobb er det viktig at du har det beste verktøyet, - det som gir deg en enkel håndtering av medlemsmassen og som gir fornøyde medlemmer tilbake. Et verktøy som er enkelt å bruke både som administrator og som medlem.

Kurs og aktiviteter

Kurs, konferanse og arrangment modulen i Consio er fleksibel og støtter de aller fleste arbeidsoppgaver forbundet med å gjennomføre små og store arrangementer.

Modulen lar seg integrere med påmeldingsløsninger på nettsidene til organisasjonen, samt kurskalender løsninger for å presentere kursene.

Dette er en kraftig og allsidig modul som også benyttes av profesjonelle kunder som i stor grad organiserer og driver konferanse virksomhet vel så mye som medlemsvirksomhet.

Vi viser deg veldig gjerne Consio medlemsystem
Ta kontakt for mer informasjon eller avtal tid for en demo

chat med oss

Pris

lisensbasert
Fra 3.000,- kr pr mnd
Ingen engangskostnad
Etableringsprosjekt


Du får et tilbud basert på antall medlemmer og den funksjonalitet dere har behov for.

Etableringsprosjekt
Basert på en gjennomgang med dere tilbyr vi et etableringsprosjekt for eventuell import av data, oppsett og tilpasninger samt opplæring for å hjelpe dere i gang.

Større organisasjoner har ofte ønsker og krav til eventuelle egne tilpasninger, og ofte gjør vi da et felles forprosjekt for å kartlegge behovene.

Ingen transaksjonskostnader fra oss
Det påløper kun vanlige gebyrer fra din bank eller betalingsformidler ved bruk av for eksempel avtalegiro, KID/OCR, EHF, eFaktura, mm.

For Nets Easy kort- og Vipps betaling via oss
er gebyret pt. kun 1 kr + 1,8%

SMS kostnader: 49 øre/sms, 150 kr/mnd

Månedsprisen inkluderer brukslisens og vedlikehold av løsningen, samt tilgang til Løsningssenteret. Det er også mulig å tegne egne supportavtaler.

Kvartalsbasert plan (3 mnd oppsigelse/etter avtale)

Prisene er eksl. mva.


Priser gjeldende fra 1.12.2020. Oppdatert med nedjustering av fra-pris den 10.12.2020. SMS pris gjeldende fra 1.1.2021.

Forbehold om feil og endringer i gebyrsatser el. som ligger utenfor vår kontroll

Vi tilbyr ulike versjoner av vårt medlemssystem - finn den som passer din organisasjon

Sammenlikne versjoner

En løsning for alle typer organisasjoner

Produktet for mellomstore og større organisasjoner og foreninger, som tilpasser seg dine behov og utvikler seg sammen med endringene og utfordringene som din organisasjon har.

I din jobb er det viktig at du har det beste verktøyet, det som gir deg en enkel håndtering av medlemsmassen og som gir fornøyde medlemmer tilbake. Et verktøy som gir en god toveis dialog og som er enkel å bruke både som administrator og som medlem.

Ta kontakt for informasjon så viser vi veldig gjerne løsningen til deg.

kontakt oss

Fagforeninger

Fagforeninger har benyttet Consio i mange år, og vi har et avansert tariffregister med støtte for administrasjon av tariffområder, tariffavtaler, særavtaler, stillingskoder, lønnstrinn, mv.

I Consio kan du skrive ut trekklister/ trekkliste faktura for selvvalgt uttrekk, lese inn eller laste opp, og ikke minst viderebehandle trekklister direkte i systemet.

Arbeidsgivere kan få tilgang til å logge på løsningen for å se sine ansatte som  er registrert hos organisasjonen i Consio, og rapportere inn trukket kontingent, endringer i forhold til arbeidsforhold mv. Innrapporteringen  kan skje enten manuelt pr. person, eller gjennom opplasting av lister fra  virksomhetens lønnssystem.

Viktige oppgaver løses
enklere for deg!

I alle år har nærhet til våre kunder vært hovedfokus. Vi har sammen utviklet og gjort våre systemer til et enda bedre verktøy i deres hverdag.

Vi videreutvikler nye brukervennlige løsninger for alle våre kunder, organisasjoner og foreninger, store som små.
Consio Admin

Dette er administrasjons-grensesnittet og kjernen i Consio. Løsningen er svært funksjonell og utviklet over mange år i tett samarbeid med medlemsansvarlige i store og små organisasjoner. Løsningen støtter krav til universell utforming og egner seg både for medlemsansvarlige som bruker Consio gjennom hele arbeidsdagen og frivillige og andre med mer sporadisk bruk.

Consio Min Side

En rekke av våre kunder har sin egen MinSide løsning for sine medlemmer integrert med Consio. Og vi lanserer om ikke lenge en egen Consio Min Side løsning, hvor medlemmer vil kunne redigere sin profil, samtykker, se relasjoner og verv, fakturastatus og om ønskelig betale utestående fra denne siden.

Intergrasjon / API

Consio er lagt til rette for integrasjon med en rekke omkringliggende systemer. Dette gjelder både vanlige kontorstøtteverktøy som Microsoft Office produktene, regnskapssystemer .nettsider og publiseringsløsninger, myndighetsportaler som Altinn og Produktregisteret, med mer. Vi benytter i økende grad API'er integrert med rolle og tilgangsstyringen i Consio.

Kurs / konferanse

Modulen støtter de aller fleste oppgaver forbundet med gjennomføring av små arrangement til større konferanser. Et kraftig verktøy som også benyttes av kunder som har store konferanser som sin primære virksomhet.

Rapporter

En viktig del av Consio er muligheten til å ta ut rapporter, og enkel eksport til kjente filformat for videre bruk og analyse. Consio har også et kraftig og fleksibelt verktøy for å kunne lage egendefinerte rapporter.

Personvern

Consio utviles og forbedres kontinuerlig for å sikre at vi følger både beste praksiser og lover og regler innen personvern og sikkerhet. Vi søker så langt det lar seg gjøre å møte kravene i ISO-9001, ISO-14001 og ISO-27001, og jobber målrettet mot fullt samsvar med disse standardene på lengre sikt.

Reskontro / Faktura

Consio har en meget kraftig reskontro løsning som inneholder det som trengs av funksjonalitet for å kunne administrere og følge opp fakturering av kontingenter, tjenester og artikler. Med mulighet for enkel eksport til regnskapssystemer.

Betalingsløsninger

Det skal være enkelt å betale for medlemmene og det skal være raskt og få tilgang på innbetalinger og status på hvem som har betalt. Consio støtter de fleste betalingsløsninger i markedet.

Fagforeninger

Consio støtter administrasjon av tariffavtaler, -områder, særavtaler, stillingskoder, lønnstrinn mm. Trekklister kan skrives ut, og de kan lastes opp i Consio for behandling. Arbeidsgivere kan få tilgang og mulighet til innrapportering av trukket kontingent, endringer i arbeidsforhold, mm.