Consio Idrett

Et medlemssystem som er mer enn bare medlems- og treningsavgifter, - en helhetlig løsning for medlemsadministrasjon

Integrasjon med NIF og konkurransedyktige prismodeller

NIF integrert medlemsløsning

Vær trygg på at både dine medlemmer, din klubb og NIF har samme oversikt. Kjenn på hvor enkelt og greit det er å administrere og å ha kontroll på medlemsavgifter, treningsavgifter og klubbens aktiviteter.

Basert på vårt populære og velprøvde medlemssystem Consio har vi nå laget en spesialversjon til idretten. Med gode løsninger for en effektiv medlemsadministrasjon og betalingsløsninger som støtter de fleste former som kortbetaling, Vipps, efaktura og avtalegiro har du full oversikt over økonomien i idrettslaget.

Sammenlikne versjoner

Finn beste prismodell for din organisasjon

lisensbasert

Lisensbasert løsning kan være best for større organisasjoner med høye treningsavgifter og betydelig annen omsetning

Fra 3.000,- kr pr mnd
Fra 0 kr

per transaksjon

Fra 3.000 kr per måned
for inntil 2000 medlemmer
Du får tilbud fra oss basert på antall medlemmer

Ingen transaksjonskostnader fra oss
Det påløper kun vanlige gebyrer fra din bank eller betalingsformidler ved bruk av for eksempel avtalegiro, KID/OCR, mv.

For kort- og Vipps mobilbetaling
er kostnaden pt. kun 1 kr + 1,8%

SMS: 49 øre/sms, 150 kr/mnd


NIF relatert årskostnad på 4 kr per medlem pr år

Engangskostnad: 1200 kr
Basert på at data kan laste ned fra NIF. Har dere behov for hjelp med rydding og import av data så har vi gode verktøy for det og kan bistå på timebasis

Månedsprisen inkluderer brukslisens og vedlikehold av løsningen, samt tilgang til Løsningssenteret.

Kvartalsbasert plan (3 mnd oppsigelse)

Prisene er ekskl. mva.

Transaksjonsbasert

Transaksjonsbasert løsning kan egne seg for mindre organisasjoner med relativt lave treningsavgifter og lav annen omsetning

Fra 199 kr pr mnd
2 kr + 2,5%

per transaksjon

Fra 199 kr per måned
Månedsprisen er 40 øre pr medlem som er registrert i Consio, minimum 199 kr/måned

Transaksjonskost på 2 kr + 2,5% av beløp
for alle betalingsløsninger.

Gjelder også ved kort- og Vipps mobilbetalinger.
Enkelte gebyrer kan påløpe i tillegg fra din bank ved bruk av for eksempel avtalegiro, KID/OCR, mv


SMS: 49 øre/sms, 150 kr/mnd


NIF relatert årskostnad på 4 kr per medlem pr år

Engangskostnad: 1200 kr
Basert på at data kan lastes ned fra NIF. Har dere behov for hjelp med rydding og import av data så har vi gode verktøy for det og kan bistå på timebasis

Månedsprisen inkluderer brukslisens og vedlikehold av løsningen, samt tilgang til Løsningssenteret.

Månedlig plan (1 mnd oppsigelse)

Prisene er ekskl. mva.


Priser gjeldende fra 1.12.2020. Oppdatert med nedjustering av priser og retting av feil i teksten den 10.12.2020. SMS pris gjeldende fra 1.1.2021.

Fri endring mellom lisensbasert- og transaksjonsbasert plan ved 1 ukes varsel før utløp av planperioden

Forbehold om feil og endringer i gebyrsatser el. som ligger utenfor vår kontroll

Vi viser deg veldig gjerne Consio medlemsystem
Ta kontakt for mer informasjon eller avtal tid for en demo

chat med oss

Hvordan komme i gang?

Om informasjon deres hos NIF er ajour er veien kort til å komme i gang. Da laster vi ned informasjon fra NIF, og dere kan fortsette med å legge til ytterligere informasjon som er anbefalt og viktig for effektiv klubbdrift.

Dersom dere ikke er ajour med deres data hos NIF har vi gode og effektive verktøy i Consio som dere kan bruke for å ordne deres data i forhold til det som ligger hos NIF. Og vi sikrer god synkronisering med NIF videre i daglig drift.

Det er enkelt for dere å legge inn lag, medlemsavgifter, treningsavgifter, andre betalinger, arrangementer, relasjoner mellom medlemmer, foresatte og personer i ulike verv.

Våre betalingsløsninger gir dere effektiv fakturering og oversikt, enten det er treningsavgifter, et arrangement, produkter, sponsorater eller annet som skal betales.

Viktige oppgaver løses
enklere for deg!

I alle år har nærhet til våre kunder vært hovedfokus. Vi har sammen utviklet og gjort våre systemer til et enda bedre verktøy i deres hverdag.

Vi videreutvikler nye brukervennlige løsninger for alle våre kunder, organisasjoner og foreninger, store som små.
Consio Admin

Dette er administrasjons-grensesnittet og kjernen i Consio. Løsningen er svært funksjonell og utviklet over mange år i tett samarbeid med medlemsansvarlige i store og små organisasjoner. Løsningen støtter krav til universell utforming og egner seg både for medlemsansvarlige som bruker Consio gjennom hele arbeidsdagen og frivillige og andre med mer sporadisk bruk.

Consio Min Side

En rekke av våre kunder har sin egen MinSide løsning for sine medlemmer integrert med Consio. Og vi lanserer om ikke lenge en egen Consio Min Side løsning, hvor medlemmer vil kunne redigere sin profil, samtykker, se relasjoner og verv, fakturastatus og om ønskelig betale utestående fra denne siden.

Intergrasjon / API

Consio er lagt til rette for integrasjon med en rekke omkringliggende systemer. Dette gjelder både vanlige kontorstøtteverktøy som Microsoft Office produktene, regnskapssystemer .nettsider og publiseringsløsninger, myndighetsportaler som Altinn og Produktregisteret, med mer. Vi benytter i økende grad API'er integrert med rolle og tilgangsstyringen i Consio.

Kurs / konferanse

Modulen støtter de aller fleste oppgaver forbundet med gjennomføring av små arrangement til større konferanser. Et kraftig verktøy som også benyttes av kunder som har store konferanser som sin primære virksomhet.

Rapporter

En viktig del av Consio er muligheten til å ta ut rapporter, og enkel eksport til kjente filformat for videre bruk og analyse. Consio har også et kraftig og fleksibelt verktøy for å kunne lage egendefinerte rapporter.

Personvern

Consio utviles og forbedres kontinuerlig for å sikre at vi følger både beste praksiser og lover og regler innen personvern og sikkerhet. Vi søker så langt det lar seg gjøre å møte kravene i ISO-9001, ISO-14001 og ISO-27001, og jobber målrettet mot fullt samsvar med disse standardene på lengre sikt.

Reskontro / Faktura

Consio har en meget kraftig reskontro løsning som inneholder det som trengs av funksjonalitet for å kunne administrere og følge opp fakturering av kontingenter, tjenester og artikler. Med mulighet for enkel eksport til regnskapssystemer.

Betalingsløsninger

Det skal være enkelt å betale for medlemmene og det skal være raskt og få tilgang på innbetalinger og status på hvem som har betalt. Consio støtter de fleste betalingsløsninger i markedet.

Fagforeninger

Consio støtter administrasjon av tariffavtaler, -områder, særavtaler, stillingskoder, lønnstrinn mm. Trekklister kan skrives ut, og de kan lastes opp i Consio for behandling. Arbeidsgivere kan få tilgang og mulighet til innrapportering av trukket kontingent, endringer i arbeidsforhold, mm.